Antidotregistret

Antidotregistret - för sjukvården

OBS: Dessa sidor uppdateras inte längre!

Antidotregistret har fr.o.m. 22/11-17 ny adress:

https://giftinformation.se/antidot